Vítejte!

Dostali jste se na stránky, které jsou věnované výzkumu vnímání zvířat člověkem. Můžete se zde aktivně zúčastnit celé řady studií, které se věnují nejen estetické kráse živých tvorů, ale třeba i strachu či znechucení, které v nás mohou některá zvířata vyvolávat. Tým zoologů a psychologů pro Vás vytvořil sadu dotazníků a obrázkových metod, které Vám poodhalí něco o Vašich emocích a vztahu ke zvířatům.

Momentálně sháníme účastníky zejména do následujících projektů:

 

Výzkum emocí stojící za vznikem hadích fobií. Vaše účast zahrnuje vyplnění dvou dotazníků a ohodnocení 2x 80 obrázků hadů, jednou podle vnímané krásy a podruhé podle vnímaného odporu.
Chcete-li se zúčastnit, stačí po registraci kliknout na dotazníky s názvem:

Hadi fMRI Likert – odpor
Hadi fMRI Likert – strach
SNAQ
DS-R

 

Za Vaši účast předem moc děkujeme a prosíme o vyplnění všech částí jednotlivých projektů, nekompletní data totiž nemohou být ve výzkumu použita!

 

O projektu

Naše výzkumná skupina se již několik let pod vedením doc. Daniela Frynty věnuje výzkumu emocí a fobií vyvolaných zvířaty. Působíme na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a také v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech. Charakter obou pracovišť se odráží i v našem přístupu ke zkoumanému problému, kdy kombinujeme biologické znalosti o zvířatech s pokročilými metodami psychologických experimentů. Vedle dotazníkových metod využíváme i moderní technologické zázemí v podobě oční kamery, polygrafu, či magnetické rezonance.

Vzhledem k dlouhé společné evoluční historii představují zvířata pro člověka důležité psychologické stimuly přitahující naši pozornost a vyvolávající škálu emocí od pozitivních k negativním. Vedle radosti a potěšení spojených s vnímáním krásy zvířat je častou emoční reakcí i strach nebo znechucení, které mohou vést ke vzniku specifické fobie. Právě fobie ze zvířat jsou v populaci nejčastější formou úzkostného, iracionálního strachu, postihují až 5% lidí. I na ty jsou naše výzkumy zaměřeny.

 

Toto jsou tři hlavní okruhy našeho bádání:

  • Pozitivní a negativní emoce vyvolané zvířaty. Snažíme se zjistit charakter lidských reakcí na psychologické, fyziologické i neurální úrovni při sledování fotografií, videí, či živých exemplářů zvířat.
  • Specifický vztah zvířat a lidí k hadům a pavoukům. Hadi a pavouci vyvolávají u řady lidí hrůzu a řadí se k nejčastějším fobickým objektům. Představovali pro nás nebezpečí v době, kdy se člověk jako druh zrodil, ale pravděpodobně i dlouho předtím, tedy pro naše předky primáty i malé savce. Tento hluboce zakořeněný strach v nás přetrvává dodnes. V našem výzkumu se proto zaměřujeme specificky na strach z hadů a pavouků.
  • Evoluční psychologie fobií. Zjišťujeme, čím se lidé s fobií ze zvířat liší od těch, kteří pociťují běžnou hladinu strachu. Na základě těchto zjištění se snažíme rekonstruovat nejen evoluční relevanci jednotlivých druhů zvířat pro existenci různých emocí, ale i objasnit mechanismus vzniku specifických fobií ze zvířat a případně navrhnout jejich lepší terapii.