Veškeré výzkumy v rámci projektu krasazvirat.cz jsou anonymizované. Se získanými daty bude nakládáno v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních údajů. Data budou použita výhradně pro výzkumné účely a výsledné výstupy budou publikovány v odborných časopisech. Před jejich zpracováním a zveřejněním však budou veškerá data anonymizována. Spolupráce je z Vaší strany zcela dobrovolná a kdykoli ji můžete bez udání důvod ukončit zavřením webové stránky. Také můžete přeskočit otázky, jejichž vyplňování by Vám bylo nepříjemné nebo na něž neznáte odpověď.